27 Aralık 2018 Perşembe

Fiyat Kazanç (F/K) Oranı Nedir? Kaç Olmalıdır?

FK Oranı
Fiyat kazanç oranı (F/K), bilanço incelemesi yaparken veya bir hisse senedi satın alınırken dikkat etmemiz gereken en önemli oranların başında gelmektedir. Bunun için fiyat kazanç oranının ne olduğunu çok iyi bilmeliyiz.

Fiyat Kazanç Oranı Nedir?

Fiyat Kazanç Oranı, şirketlerin performanslarını karşılaştırmak için kullanılan bir yöntemdir. Şirketleri mali performans yönünden karşılaştırır. Fiyat kazanç oranı bir şirketin piyasa değerinin net kara oranıdır. Yani yatırımcının şirketin elde edeceği her 1 TL kar için ne kadar ödeme yaptığını gösterir. Örneğin FK oranı 10 olan bir şirkete yatırımcı elde edeceği her 1 TL kar için şirkete 10 TL ödemeyi kabul etmiş demektir.
Diğer bir ifadeyle şirket, 1 senede elde ettiği kar ile kendisini kaç yılda amorti ettiğini gösterir bize. En çok piyasada dolaşan tanımı da budur.
Örnek; Bir şirketin piyasa değeri 90 milyon olsun. Bu şirketimizin yılda 15 milyon kar ettiğini varsayalım. Şirketimiz bu kar rakamı ile kendisini 6 senede tekrardan alabilir. Bu 6 rakamı bizim fiyat kazanç oranımız olacaktır.

Peki Bu Oranın 6 Olması İle 20 Olması Arasında Fark Var Mıdır?
Bir şirketin fiyat kazanç oranı 6 diğerinin ise 10 olabilir. Fakat 6 ucuz mudur? Yoksa 10 pahalı mıdır? Bu oranlara göre alımlar nasıl yapılmalıdır? Gelin bu soruların cevaplarını vermeye çalışalım.
Sosyal medyada ve forumlarda sıkça F/K'sı 6 ucuz FK'sı 20 sat gibi polemiklerle karşılaştığınızı tahmin ediyorum. Bu bağlamda ne 6 FK çok ucuz, nede 20 FK çok pahalıdır. Bu genelleme yapılacak bir gösterge değildir. Genelleme yapan kişiler yanlış yapmaktadır. Çünkü çok farklı örneklerle karşılaşabilirsiniz. Bakarsınız ki FK oranı 2 olan şirketin hisse senetleri yükselmiyorken, FK'sı 25 olan bir şirketin hisse senetleri yükselerek yoluna devam edebilir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta; şirketin, bulunduğu sektörün FK ortalamasının altında veya üstünde olmasıdır.
Örneğin sektörel FK ortalaması 17 olan bir şirketin güncel FK ortalaması 15 ise bu durum FK'nın yüksek olduğu anlamına gelmez.
Bir diğer örnek olarak FK ortalaması 5 olan bir şirketin güncel FK ortalamasının 6 olması bu şirketin ucuz olduğu anlamına gelmemektedir.
FK üzerinden hisse senedinin ucuz veya pahalı olması tespit edilirken mutlaka sektörel ortalamalara dikkat edilmelidir.

Fiyat Kazanç Oranı Nasıl Hesaplanır?

Bu oran, güncel hisse senedi fiyatının hisse başı kara bölünmesi ile hesaplanır. Peki hisse başı kar nasıl hesaplanır? Fiyat Kazanç oranı; Hisse başı kar=Net kar/Hisse sayısı formülüyle bulunur.
Hesaplama yaparken mutlaka esas faaliyet karını dikkate alın. Esas faaliyet karına göre FK'yı hesaplamaz bize her zaman doğru yönlendirir. Çünkü her zaman ekstra durumlar yaşanmayabilir. Şirketin dövizi var atıyorum. O ay döviz artmış ve şirket bu sebeple kazanç elde etmiş olabilir. Veya şirket gayrimenkul satmış da olabilir. Bunlar ekstra durumlardır ve FK'yı arttırır. Fakat bizim için FK'yı arttıran ve arttırması en önemli olan şey esas faaliyet karıdır. Bu dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır...

Yorumları göster